Rázová vlna

Terapie pomocí extrakorporálních rázových vln v ortopedii představuje u většiny indikací moderní velmi účinnou alternativu tradičních postupů.

Z medicínského hlediska by bylo vhodné použít tento typ léčby jako metodu první volby a to hned z několika důvodů:

 • zcela zanedbatelné vedlejší nežádoucí účinky
 • komfort pro pacienta
 • bezbolestná léčba
 • bez nutnosti znehybnění léčené končetiny
 • možnost zátěže a sportovní aktivity během léčby
 • vysoké procento účinnosti: 80-90%
 • v mnoha případech odvrácení operace

Léčebný efekt většiny dosud používaných metod, např. fyzikální léčby či biostimulačního laseru je asi 35-55%.Při použítí rázových vln se pohybuje se pohybuje úspěšnost léčby zhruba kolem 85 %, u léčby patních ostruh i více.Statisticky zpracované jsou lepší výsledky u pacientů, kde nebyla v minulosti jěště prováděná léčba kortikoidními obstřiky a rtg ozařováním.

Extrakorporální terapie rázovou vlnou získala pevné místo téměř ve všech vyspělých zemích světa.Po ověření její účinnosti v drcení ledvinových kamenů namířila rázová vlna své kroky do ortopedie.

Masivnějšímu rozvoji této účinné léčby brání vysoké pořizovací ceny přístrojů a nutnost plného hrazení této léčby pacientem. Zdravotní pojišťovny tuto léčbu nehradí. Ceny léčby na našem pracovišti včetně slev jsou uvedené v odstavci Léčba.

Na našem pracovišti využíváme při léčbě rázovou vlnou přístroj švýcarské firmy KARL STORZ a to jejich vrcholný produkt MASTERPLUS 200. obrazek

Princip přístroje
MASTERPLUS MP 200 je balistický generátor rázových vln poháněný stlačeným vzduchem, který je do něj vháněn pod tlakem 5-6 barů. Rázová vlna je přenášená hlavicí aplikátoru do léčené tkáně.Pro lepší kvalitu přenosu rázových vln se používá kontaktní gel.

Nejčastějšími indikacemi léčby rázovou vlnou jsou:

 • Ostruha kosti patní-plantární fascilitis, calcar calcanei
 • Bolest ramene s kalcifikacemi nebo bez nich-syndrom rotátoré manžety,kalcifikující bursitida
 • Bolest Achilovy šlachy při zánětlivých onemocněních šlachy
 • Proximální iliotibiální bursitida, tendinitis trochanterického úponu-bolesti v oblasti hrbolu stehenních kostí
 • Radiální nebo ulnární epikondylitida-léčba tenisový či golfový loktů
 • Patelární tendinopatie- skokanské koleno
 • Syndrom tibiální hrany
 • Úponové tendinitidy obecně
 • Svalové spoušťové body
 • Analgetická léčba artros
 • Poranění svalů a šlach


Působení rázové vlny v tkáni:

 • okamžitá redukce napětí v tkáni-postupné zmenšení úponových bolestí
 • analgetický efekt
 • stimulace protizánětlivého účinku
 • zvýšení lokální cirkulace a tím zvýšení metabolismu v tkáni
 • zvýšená resorpce kalciových depozit v tkáních
 • zvýšení osteogeneze kostní tkáně u jizevnatých procesů ve spojení šlacha-kost dochází k aktivaci fibroblastů a k zvýšené produkci kolagenu
 • dlouhodobé snížení otoku

Léčba
Obvykle zahrnuje 3 až 5 sezení, každé v rozmezí 5-7 dnů, doba jednoho sezení je do 15 minut. Analgeticky ošetřujeme nejprve kostní struktury v dalších sezeních bolestivé svalové úpony.

Cena jednoho sezení je 500 Kč, pacientům v důchodovém věku je zde poskytnuta sleva 50%. Nejčastěji aplikovaná měsíční léčba - 4 sezení pak stojí pacienta 2000 Kč, důchodce jen 1000 Kč.

Efekt a účinnost aplikované léčby
Po aplikaci rázové vlny dochází u většiny pacientů velice rychle k dočasné úlevě bolestí. Nejprve je úleva krátkodobá 1-2 dny od aplikace, po dalších aplikacích se bezbolestný interval prodlužuje.Výraznější zlepšení nastává po 3. sezení. Poté během několika týdnů dochází k dalšímu zlepšování, s ústupem bolestivosti se zlepšuje pohyblivost a ztrácí se otok. V rámci všech diagnóz, při kterých se aplikuje metoda rázové vlny je účinnost až 85%, u zánětu Achilovy šlachy a ostruh na patách je úspěšnost až 90%. V případě neúspěchu léčby možno přistoupit k jiné formě léčby či nutnosti operativního ošetření.

Kontraindikací léčby
Léčba rázovou vlnou není indikovaná u onemocnění cév,hemofilií, při léčbě preparátem WARFARINEM, nádorovém onemocnění, těhotenství, dětí v období růstu. Při dřívější léčbě kortikoidovými obstřiky nutné vyčkat s léčbou rázovou vlnou min 4-6 týdnů od poslední aplikace obstřiku